Bempi

18 tekstów – auto­rem jest Bem­pi.

To nie miłość jest wielką niewiadomą, ale ludzie jej w so­bie niepewni. 

myśl dnia z 21 marca 2016 roku
zebrała 181 fiszek • 14 lutego 2014, 23:19

Kto ma ser­ce dla wszys­tkich, nie ma go dla nikogo. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 29 czerwca 2013, 19:07

Tyl­ko miłość pot­ra­fi zszyć brze­gi serc nićmi nadziei. 

myśl
zebrała 199 fiszek • 12 marca 2013, 00:43

To co w nas drze­mie, budzi się w okolicznościach. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 28 lutego 2013, 11:07

Za­kocha­ni mężczyźni by­wają zniewa­lający. Tak czu­le otu­lają myśli ukocha­nej słowami. 

myśl
zebrała 185 fiszek • 4 listopada 2012, 22:05

Kiedy umiera niewin­ność, rodzi się zło. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 22 października 2012, 06:29

Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, uda­waj, że masz za­niki pamięci. 

myśl dnia z 29 października 2015 roku
zebrała 178 fiszek • 18 października 2012, 05:28

Na­dużyte zaufa­nie nie wra­ca na właści­we to­ry wiary. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 8 października 2012, 18:47

Dob­ry człowiek często pływa w morzu cudzych łez. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 7 października 2012, 06:26

Skrom­ność ta­ka dziś niemod­na, a ocza­mi za nią wodzą. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 6 października 2012, 20:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bempi

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 października 2015, 22:30wdech sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]

29 października 2015, 19:42Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]

29 października 2015, 17:28MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]

29 października 2015, 11:08bosy sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]

29 października 2015, 00:02Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]